Ponovljen konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru projekta Divac poljoprivredni fondovi, konkurs otvoren do 21. maja

U okviru Projekta “Divac poljoprivredni fondovi u opštini Blace” – Fondacija “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa opštinom Blace, raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u iznosu max do 180.000,00 dinara za razvoj poljoprivrede za najmanje 15 poljoprivrednike starosti od 19-40 godina koji imaju mesto prebivališta na teritoriji opštine Blace, sa ciljem osnaživanja i ekonomskog jačanja porodice. Konkurs je otvoren od srede 13-og maja 2020. godine do četvrtka 21. maja 2020.godine…

Prvi javni poziv za prijavljivanje kandidata za Projekat “DIVAC POLjOPRIVREDNI FONDOVI U OPŠTINI BLACE” je objavljen 28-og februara 2020.godine i trajao je do 20-og marta 2020.godine. Obzirom da je od 15-og marta uvedeno vanredno stanje u Republici Srbiji i da kandidati nisu bili u mogućnosti da pribave neophodnu dokumentaciju za učešće na konkursu, ponavlja se Javni poziv.

NAPOMENA: Sve Prijave sa nekompletnom dokumentacijom koje su pristigle do 20-og marta se uzimaju u razmatranje (u međuvremenu ih treba dopuniti)

Bespovratna sredstva su u robi i to za: nabavku kvalitetnih priplodnih grla domaćih životinja, nabavku opreme I mehanizacije u okviru primarne biljne i stočarske proizvodnje, nabavku građevinskog materijala za izgradnju poljoprivrednih objekata i sl.

Konkurs je otvoren od srede 13-og maja 2020.godine do četvrtka 21. maja 2020. godine

Pozivamo sve zainteresovane koji zadovoljavaju osnovni kriterijumi da imaju između 19 i 40 godina, da se prijave tako što će popuniti PRIJAVU, uz koju treba dostaviti propratnu dokumentaciju navedenu u daljem tekstu.

PRIJAVU možete preuzeti putem interneta sa sajta: www.divac.com i www.blace.org.rs

Za sve detaljne informacije obratiti se: g-đi Nadi Obradović (Fondacija “Ana i Vlade Divac”) – putem e-maila: nada.obradovic@divac.com, odn. na broj telefona 062 /778 873 ili g-dinu Nikolić Bojanu (Služba za poljoprivredu opštine Blace) – putem e-maila: bnikolic.blace@gmail.com, odn. na broj telefona 062/372 549.

Obrasci se mogu preuzeti na zvaničnom sajtu Opštine Blace.