Predavanje o Svetim tajnama u Narodnom muzeju Toplice

Povodom obeležavanja Gradske slave Sveti Prokopije, Narodna biblioteka “Rade Drainac” u Narodnom muzeju Toplice organizovala je predavanje na kojem je prof. Bogoslovije Sv. Kirilo i Metodije u Nišu Boban Stojković govorio na temu „Svete tajne, naš život u Hristu”.
Pored mnogobrojnih građana predavanju je prisustvovao starešina crkve Sv. Prokopije Nikola Ilić i član Opštinskog veća Opštine Prokuplje Milica Erić.
U svom predavanju Stojković je istakao da su Svete tajne neizmerno bogatstvo koje zauzimaju veliki značaj kao hrišćanski obredi.
„Prema hrišćanskom verovanju Svete tajne su čin koji preobražava a preobraženje je istinski cilj Gospoda Boga u njegovim spasiteljskim delima. U Hristu, Bog ne samo da spasava, ne samo da nam oprašta grehe nego i menja naše živote. Bog je stvorio materiju, kao i duh, a stvarni greh čoveka je što je razdvojio materiju i duh. Ovim razdvajanjem on se podredio materiji i postao njen rob, rekao je Stojković i dodao da Svete tajne ponovo spajaju ono što je razdvojeno.
Prema njegovim rečima u Crkvi postoji sedam svetih tajni iz razloga što broj sedam označava savršenstvo.
Veliki deo predavanja posvetio je krštenju, miropomazanju, pričešću, braku, pokajanju, sveštenstvu i svetoj liturgiji.
– Sveta liturgija je tajna nad tajnama. Ona je razgovor sa Bogom. Nije dovoljno da budemo samo hrišćani, već i da učestvujemo u životu crkve, rekao je Stojković i zaključio da Crkvu treba da osetimo kao svoj dom.