Preporuka Štaba za vanredne situacije opštine Blace građanima da za vreme boravka u parkovima i na javnim površinama primenjuju preventivne mere za sprečavanje virusa Kovid 19

Na 35. vanrednoj sednici Štaba za vanredne situacije opštine Blace koja je održana 07.07.2020. godine doneta je preporuka da dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti Kovid 19, za vreme boravka u parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana, građani su dužni da, zbog sprečavanja širenja virusa Kovid 19, primenjuju preventivne mere, koje podrazumevaju održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja od najmanje dva metra između dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj rukavica i dezinfekciju sprava za vežbanje ili drugih sprava, pre njihove upotrebe.