Prijavljivanje košnica do kraja aprila

U cilju aktivnog nadzora pčelinjaka, pčelari koji su registrovali svoja pčelinja društva do kraja aprila nadležnoj Veterinarskoj ustanovi dužni su da prijave broj prezimelih košnica.
Ovaj prijave su preduslov za korišćenje podsticajnih sredstava.
– Zahtevi za korišćenje podsticajnih sredstava ove godine po košnici iznose 720 dinara, što je za 120 dinara više u odnosu na prošlu godinu, rekao je savetodavac za stočarstvo u Poljoprivredno stručnoj službi Prokuplja Igor Petrović i dodao da pčelari, koji imaju najmanje 20 košnica, mogu da konkurišu i za dodelu sredstava za nabavku pčelarske opreme.
Zahtevi za dodelu podsticajnih sredstava podnose se Upravi za agrarna plaćanja na adresu Bulevar Kralja Aleksandra br.84, 11050 Beograd.
Do kraja aprila registrovana poljoprivredna domaćinstva zahteve za podsticajna sredstva za biljnu proizvodnju, u iznosu od 2.000 dinara po hektaru, mogu da podnose Upravi za trezor u Prokuplju, izjavio je savetodavac u PSS Marinko Jovičić.
Bliže informacije o dodeli sredstava poljoprivrednici mogu dobiti u prostorijama PSS koje se nalaze u zgradi Biznis inkubator centra.