Primena novog Zakona o opštem upravnom postupku

S obzirom da je počela primena novog Zakona o opštem upravnom postupku, načelnik Opštinske uprave Nikola Koprivica dostavio je obaveštenje o njegovoj primeni svim zaposlenima u Opštinskoj upravi Opštine Prokuplje.
Novi Zakon o opštem upravnom postupku počeo je sa primenom 1. juna 2017. godine, izuzev odredaba člana 9, člana 103. i člana 207, koji se već primenjuju od 8. juna 2016. godine. Zaposleni su već upoznati sa primenom navedenih odredbi Dopisom uz koji su dostavljeni i Uputstvo Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu o primeni navedenih odredbi ovog Zakona, obrazac izjave stranke, obrazac zahteva za pribavljanje podataka iz službene evidencije i obrazac službene beleške o izvršenom uvidu u službenu evidenciju.
Novi Zakon o opštem upravnom postupku unosi značajne novine koje obavezuju državne organe i ostale subjekte kada postupaju u upravnim stvarima.
U cilju uspešnog i celovitog ostvarivanja i zaštite prava i pravnih interesa stranaka i uz što manje troškova za stranku i drugog učesnika u postupku, zaposlenima se ukazuje na strogo poštovanje i primenu novog Zakona