Procena uticaja na životnu sredinu: Obaveštenje javnosti o projektu „Master milk“ D.O.O