Projekat „Budi drug-prijavi nasilje“ kao rezultat programa „Škole za 21. vek“

Nastavnici Osnovne škole “Nikodije Stojanović Tatko“, nedavno su bili su deo programa „Škola za 21. vek“, tako što su prošli obuku u okviru ovog programa. Na seminaru, pod nazivom „Nastava koja podstiče kritičko mišljenje i rešavanje problema“, koji je održan u Prokuplju, njih osmoro se upoznalo sa primenom novih metoda učenja. Ovaj seminar su održali predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Školske uprave u Nišu, Nena Radovanović i Danijela Stefanović, u organizaciji British Council.

IMG_20191224_135155029
Škola je tom prilikom dobila 50 mikrobit uređaja, koje će moći da koristi u nastavi.
-Cilj ovog programa bio je da se podrži razvoj sposobnosti kritičkog mišljenja i veština rešavanja problema programiranja u toku redovnih i vannastavnih školskih aktivnosti. Osam nastavnika naše Škole je imalo priliku da sazna o nekim novim načinima učenja na tom seminaru. Nove metode i načine učenja primenili smo odmah po završetku obuke. Jednako važno jeste i to da smo formirali Klub za programiranje u nastavi. To je uradio nastavnik informatike Dragorad Radulović, a onda smo svi zajedno uradili projekat na temu vršnjačkog nasilja. Naziv našeg projekta je “Budi drug-prijavi nasilje“, rekla je koordinator ovog projekta u Školi “Tatko“ Biljana Milenković.

IMG-20191216-WA0008
Cilj ove obuke je bio, kako navode u Školi, i da se predstave ključni koncepti i teorije, koje se odnose na ključne kompetencije, a posebno na kritičko mišljenje i rešavanje problema, mikrobit uređaje i klubove za programiranje, kao i na rukovođenje (liderstvo), timski rad i upravljanje promenama. Pored toga, cilj programa je bio i da motiviše učesnike da omoguće, predvode i podstiču promene u svojim školama.
U projekat „Budi prvi-prijavi nasilje“, koji je rezultat obuke i deo programa „Škola za 21. vek“, učestvovalo je 448 učenika, kao i 23 nastavnika.
Cilj ovog projekta, bio je podizanje svesti kod učenika o vršnjačkom nasilju i njegova prevencija kroz upoznavanje sa pojmom vršnjačkog nasilja, njegovim formama, rasprostranjenosti, posledicama i načinima na koje se ono može prevazići, kao i o akcijama koje učenici mogu da preduzmu ukoliko trpe ili su svedoci vršnjačkog nasilja.
U holu ove Škole, predstavljen je sam projekat, koji se sastoji od „kutije poverenja“, likovnih i literarnih radova učenika i filma, koji je snimljen na temu nasilja.
-Moram da istaknem da smo u izradi ovog našeg projekta, imali podršku lokalne samouprave i javnih institucija u našem gradu, istakla je Biljana Milenković.