Prokuplje: Obuka poslodavaca za angažovanje sezonskih radnika

Grad Prokuplje, u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED), i uz podršku GIZ-a, Ministarstva finansija-Poreske uprave, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva poljoprivrede organizovao je predavanje za poslodavce na temu “Primena Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima”.

Sam Zakon, koji je počeo da se primenjuje od 1. januara ove godine, u poljoprivredi se odnosi na gajenje jednogodišnjih i višegodišnjih biljaka, sadnog materijala, uzgoj životinja, sakupljanje šumskih plodova, mešovitu poljoprivrednu proizvodnju i drugo.

Otvarajući ovo predavanje, zamenik gradonačelnika Prokuplja Miroljub Paunović rekao je da je dobro što je pravnim propisima regulisano radno angažovanje sezonskih radnika.

-U Prokuplju, gde se veliki broj gazdinstava bavi poljoprivrednom proizvodnjom, a to se najviše odnosi na voćarstvo, tokom rezidbe i berbe bude angažovan veliki broj sezonskih radnika koji do sada nisu imali nikakvu pravnu zaštitu. Donošenjem i primenom Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, oni će sada biti zdravstveno i penzijsko-invalidski osigurani za period za koji su angažovani, rekao je on i dodao da su ovim zakonskim propisima sezonski radnici pravno zaštićeni.

Predavač Dušan Radovanović iz NALED-a govorio je o samom Zakonu i obavazama poslodavaca koji angažuju sezonske radnike.

-Sezonske poslove mogu da obavljaju lica uz novčanu naknadu, penzioneri, studenti, strani državljani, lica koja su korisnici porodične penzije pod određenim uslovima i lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Radnik ne može da bude angažovan više od 120 radnih dana u kalendarskoj godini na sezonskim poslovima kod jednog poslodavca. Kada prođe 120 radnih dana, radnik može da bude angažovan isto toliko dana kod drugog poslodavca, rekao je Radovanović i dodao da su ovim zakonskim propisima tačno propisane obaveze i prava poslodavaca i radnika koji su angažovani na sezonskim poslovima.

Govoreći o naknadi za rad, on je podvukao da najniža cena po satu radnog angažovanja iznosi 155,30 dinara, da su radnici zdravstveno osigurani za slučaj povrede na radu i kod profesionalnih bolesti.

-Pošto je ove godine minimalna osnovica za doprinose 23.921 dinar, poslodavac za jednog sezonskog radnika na ime doprinosa dnevno treba da uplati 303 dinara, rečeno je na predavanju.

Radovanović je posebno naglasio da svaki poslodavac, pre samog angažovanja radnika, ima obavezu da ga upozna sa svim uslovima rada, očekivanom trajanju angažovanja, uslovima za bezbednost i zdravlje na radu, dnevno i nedeljno radno vreme i visinu naknade za rad bez pripadajućeg poreza i doprinosa.

Kontrolu zapošljavanja sezonskih radnika vrši Poreska uprava, poljoprivredna inspekcija i inspekcija rada, svaka u okviru svojih nadležnosti

Ovom predavanju prisustvovali su i zaposleni u Odeljenju za poljoprivredu Gradske uprave Prokuplja i njihove kolege iz Blaca, kao i savetodavci iz Poljoprivredno stručne i savetodavne službe u Prokuplju.