Prokuplje:Besplatna lekarska pomoć

U okviru projekta „Ipak postoji neko ko brine o njima“, oko 900 građana opštine Prokuplje, dobilo je besplatnu lekrsku pomoć. Realizacija projekta je počela 1. februara, a njime su obuhvaćeni stariji stanovnici naše opštine, oni koji žive sami, slabijeg su materijalnog stanja i nisu u mogućnosti da samostalno obave preglede.
Prema rečima portparola Doma zdravlja Violete Mirković, cilj ovog projekta je obilazak starih, bolesnih i iznemoglih lica, koja nisu u mogućnosti da stignu do svog izabranog lekara.
-Njima je omogućen kompletan lekarski pregled, manje dijagnostičke procedure, pomoć u kući i nega, istakla je Mirković i dodala da su na projektu angažovani i stručni saradnici, kao i to da je sa svakim korisnikom obavljen razgovor, evidentirani socioekonomski problemi i dat savet u cilju rešavanja problema.
Oni se obilaze dva puta mesečno u zavisnosti od zdravstvenog stanja.
U realizaciji ovog projekta zajedno sa Domom zdravlja, učestvuju Opština Prokuplje, Centar za socijalni rad, Nevladina organizacija „Inkluzija danas“, Udruženje slepih i slabovidih Prokuplje i predstavnici lokalnih zajednica.