Prva sednica organizacionog odbora – 4. Sajma poljoprivrede u Blacu – Video