Reč stručnjaka: o moniliji laksi govori savetodavac za zaštitu bilja PSS Prokuplje, Tanja Maksimović

Savetodavac za zaštitu bilja u poljoprivrednoj stručnoj službi Prokuplje, Tanja Maksimović govori nam o Moniliji laksi:

 

MONILINIA LAKSA

(SUŠENjE CVETOVA,GRANČICA I MRKA TRULEŽ KOŠTIČAVIH VOĆAKA)

Video, saveti Tanje Maksimović, savetodavca za zaštitu bilja PSS Prokuplje:

 

Monilija laksa parazitira cvetove, grane, grančice i plodove koštičavih voćaka. Cvetovi bivaju parazitirani od otvaranja do precvetavanja. Prvi vidljivi simptomi na njima se manifestuju sušenjem prašnika i kruničnih listića, a kasnije i ostalih delova cveta. Čitav cvet poprima čokoladnu boju, suše se i opadaju. Na obolelim granama, grančicama i letorastima javljaju se nekrotične pege, ugnute. Na mestima zaraza nastaju zadebljanja grana. Prvi simptomi se ispoljavaju u vidu uvenuća listova i cvetova, a kasnije dolazi do njihovog potpunog sušenja. Kišno i prohladno vreme, posebno u vreme cvetanja, doprinosi intezivnom razvoju monilije lakse. Monilija laksa gljiva prezimljava u rak ranama, granama, obolelim plodovima koji se nalaze u kruni ili u zemlji. Početkom proleća se gljiva aktivira i rasejava se kišnim kapima, vetrom i insektima. Najznačajnija mera zaštite je pri orezivanju voćaka sve sasušene grane i grančice i mladare treba odstarniti i spaliti. Suzbijanje hemijskim putem započinje zimskim tretiranjem fungicidima na bazi bakra. U predcvetavanju preparati na bazi Kaptana se preporučuju u dozi 0,5l/ha. Najuspešnija zaštita se postiže u punom cvetu, preparatima na bazi Ciprodinila, u dozi 0,5-0,7l/ha.

Savetodavac za zaštitu bilja: Tanja Maksimović

Poljoprivredna stručna služba Prokuplje