REŠAVA SE PITANJE BLATAŠNICE SA 5,2 MILIONA EURA. PREDSEDNIK OPŠTINE BLACE MILAN ĆURČIĆ NAJAVIO POČETAK IZGRADNJE POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I KANALIZACIONE MREŽE U BLACU

Juče su u Beogradu, u Direkciji za vode potpisane Izjave o učešću opština Blace i Brus u sufinansiranju projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Brusu i Blacu. Projekat koji se odnosi na poboljšanje zaštite životne sredine kroz ulaganje u izradu ekološke infrastrukturue u opštinama Brus i Blace, iznosi 11,5 miliona eura. Učešće opštine Blace u ovom projektu iznosi 11,4 % u odnosu na vrednost investicije za teritoriju opštine Blace.

„Opština Blace je ispunila sve preduslove koji se odnose na izdavanje lokacijskih uslova kao i građevinske dozvole tako da su stvoreni svi uslovi za raspisivanje tendera koji je planiran u narednih nekoliko meseci. Izvođenje radova na izgradnji ekoloških postrojenja planirano je da počne krajem 2019. godine.Opština Blace se obavezala Izjavom koju je potpisala sa direktorom Direkcije za vode da će uložiti 11,4 % od 5,2 miliona EUR koji se odnose na investiranje na teritoriji opštine Blace – kazao je Milan Ćurčić predsednik opštine Blace“.

On dodaje da je saglasnost za potpisivanje Izjave o učešću opštine Blace u vezi sa ovim projektom dobio od strane Opštinskog veća.

Svrha “Projekta Brus & Blace” je da se, u skladu sa srpskim zakonodavstvom, raspiše tender za:

Projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Blace, kapaciteta 10.500 ES sa tercijarnim tretmanom otpadnih voda (tip SBR);

(Re)konstrukciju prioritetnih deonica kanalizacione mreže naselja Blace u skladu sa prethodno dobijenim dozvolama za izgradnju.

Projekat bi trebalo da reši pitanje zaštite reke Blatašnice i izuzeteno važne hidroakumulacije Ćelije, koja grad Kruševac i nekoliko opština Rasinskog okruga snabdeva vodom.