Spomenici kulture iz Kuršumlije deo projekta „Platforma za 3D digitalizaciju nepokretnih kulturnih dobara Srbije“