Šta građani misle o preseljenju Opšte bolnice u rekonstruisanu zgradu Doma zdravlja?

????????????????????????????????????