Studenti i profesori Univerziteta Alabama(SAD) posetili Visoku poslovnu školu strukovnih studija u Blacu