Suša smanjuje rod i kvalitet

Visoke temperature, koje su u drugoj polovini juna iznosile blizu 40 stepeni, negativno su se odrazile na poljima zasejanim kukuruzom. Prema oceni stručnjaka već sada se može reći da će prinosi i kvalitet zrna biti slabiji.
-U drugoj polovini juna i prvoj polovini jula nije bilo padavina. To je period kada kod kukuruza dolazi do oprašivanja i nalivanja zrna. Zbog nedostatka vlage u zemljištu došlo je do sporog rasta i stvaranja ploda, što će za posledicu imati manji rod i lošiji kvalitet zrna, izjavio je savetodavac u Poljoprivredno stručnoj službi Prokuplje Igor Petrović i dodao da bi se stanje na poljima kukuruza donekle poboljašalo ako bi u najskorije vreme pala kiša.