Svetosavske povelje za Dr Laketića i firmu „Gama konsalting“

Kao pravi nastavljač dela Sveti Save, lekar po struci, humanista, doktor medicinskih nauka, svojim radom i inovativnošću doprineo je poboljšanju i unapređenju lečenja pacijenata na Odeljenju urologije, te je za veoma kratko vreme stekao ugled izuzetnog stručnjaka, ne samo među pacijentima, već i među svojim kolegama. Autor je nekoliko desetina istraživačkih radova iz raznih medicinskih oblasti objavljenih , kako u domaćim tako i u inostranim naučnim publikacijama i časopisima i njihov je promoter na naučnim skupovima i Kongresima lekara. Kao predavač na nekoliko visokoškolskih obrazovnih ustanova u Srbiji, afirmišući svoju stručnost, afirmisao je i svoj kolektiv, doprinoseći da ime Opšte bolnice „Dr Aleksa Savić“ i opštine Prokuplje bude prepoznatljivo u naučnim krugovima. U dva mandata je bio predsednik Srpskog lekarskog društva, Podružnice u Prokuplju. Za to vreme je doprineo da se aktivnost ovog strukovnog udruženja lekara podigne na viši nivo. Bio je domaćin i organizator više skupova lekara iz različitih oblasti medicine, čime je značajno pomogao svojim kolegama da unaprede postojeća i steknu nova znanja neophodna za kvalitetniji rad u lečenju. Aktivnostima u radu Srpskog lekarskog društva, te kao predavač na brojnim stručnim skupovima iz oblasti urologije za koju se usko specijalizovao i stekao zvanje doktora medicinskih nauka, Darko Laketić je omogućio prokupačkim i topličkim lekarima da se stručno edukuju i u tom smislu ne zaostaju za svojim kolegama iz velikih centara medicine.
Sa pozicija narodnog poslanika u Skupštini Republike Srbije, gde je na čelu Odbora za zdravlje i porodicu, doktor Laketić stalno doprinosi bržem rešavanju problema zdravstva u Toplici, kako bi se prepoznali, a onda i učinili potrebni koraci ka poboljšanju, ne samo uslova za rad i obrazovanje, već i prijem novih medicinskih kadrova. Tokom nekoliko akcija besplatnih preventivnih pregleda, koje je organizovalo Ministrastvo zdravlja, doktor Laketić je i sam u njima učestvovao, dokazujući da je spreman da kao humanista pomogne drugima i doprinese izgradnji društva za buduće generacije.

Lider u privatnom preduzetništvu

_MG_0948
U obrazloženju Komisije za dodelu Svetosavske povelje između ostalog stoji da je „Gama konsalting“ iz Prokuplja u poslednjih nekoliko godina lider među preduzetničkim firmama u našem okruženju. Kvalitetom u procesu proizvodnje i usluga koje pruža svojim poslovnim partnerima, nametnula se kao vodeća u saradnji sa najvećim stranim investitorima, koji posluju u Prokuplju, ali i van njega. Među njima su Leoni, Jura , Koper tajers, Mišelin Srbija, Henkel i druge.
Razvila je širok dijapazon delatnosti, počev od procesne opreme grejanja, ventilacije, klimatizacije, konstruisanja proizvodnih postrojenja, instalacije proizvodne opreme, pa do radova u građevini i izvozu robe. Kontinuirano proširenje proizvodnje i usluga, kao i saradnje sa sve većim brojem poslovnih partnera, koji su u ovoj firmi prepoznali ozbiljnost i kvalitet, doprineli su da se Prokuplje i Toplica, u oblasti privatnog preduzetništva afirmišu, kako u Srbiji, tako i van njenih granica.
„Gama konsalting d.o.o“ zapošljava više od 250 radnika svih profila, počev od kvalifikovanih radnika do visokoobrazovnih stručnjaka.
Osim uspaha u proizvodnji i pružanju usluga, Gama konsalting svakodnevno dokazuje i svoju društvenu odgovornost, tako što se donirajući značajna novčana sredstva, uključuje u sportski, obrazovni i kulturni život naše sredine.