Teatar 13 kulturnog centra „ Drainac“ Blace u poseti Narodnom pozorištu u Nišu – Šopalovići kod niških imenjaka