U biokopu u Blacu u četvrtak, 21.marta – Starac sa revolverom