U blačkom selu Krivaji : Škola sa jednim đakom i mnogo dece koja vole ovu školu