U Blacu se 05.decembra otkriva spomenik borcima palim u ratu na Kosovu