U kulturnom centru „ Drainac“ u Blacu u petak predstava Amaterskog pozorišta iz Prokuplja