U osnovnoj školi „ Stojan Novaković“ Blace održana radionica na temu „ Moja porodica-moja snaga“