U selu blačkom Grguru 14.septembra po 9.put “ Selo slavi šljivu”