Usvojen budžet Grada Prokuplja za 2019. godinu

????????????????????????????????????