Usvojen budžet Grada Prokuplja za 2019. godinu

????????????????????????????????????

Odluka o budžetu Grada Prokuplja za 2019. godinu bila je najvažnija tačka na skupštinskom zasedanju, koje je danas po prvi put održano od kada je Prokuplje i zvanično dobilo status grada.
Gradski budžet za nastupajuću godinu iznosi 1.775.986.951 dinar, a prema rečima gradonačelnika Prokuplja, Aleksandra Simionovića, građani će tokom naredne godine da se uvere da je ovaj budžet kreiran u njihovu korist i da će da im donese značajan boljitak u 2019. godini.
-U izradi nacrta budžeta za 2019. godinu učestvovali su svi budžetski korisnici, predstavnici javnih preduzeća, ustanova, organizacija, građani koji su imali priliku da na održanim javnim raspravama daju svoje primedbe, sugestije i predloge, kako bismo došli do najkvalitetnijeg budžeta. Naši najmlađi sugrađani, za koje je u narednoj godini opredeljeno najviše sredstava, oko 330 miliona dinara, već su osetili boljitak, a tako će biti i u narednom periodu, jer će najveća pažnja biti usmerena na predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, istakao je gradonačelnik Simonović.
Kako najavljuje, u narednoj godini, prioriteti su i razvoj infrastrukture i ulaganja u javna preduzeća. U planu je nastavak asfaltiranja gradskih i seoskih ulica, sanacija oštećenih puteva, izgradnja mostova, dečjih igrališta, rekonstrukcija vrtića.
-Za sve planirane radove, predvideli smo znatna sredstva iz budžeta, ali će Grad Prokuplje učestvovati sa određenim procentom i u velikim projektima koji su započeti. Radi se o izgradnji moderne Zelene pijace, Industrijske zone i preseljenju Bolnice u zgradu Doma zdravlja. To su kapitalni projekti za koje je opredeljeno mnogo sredstava iz republičkog budžeta, istakao je gradonačelnik Prokuplja.
Prema njegovim rečima, Prokuplje će i u narednoj godini biti veliko gradilište, a sve u cilju obezbeđivanja boljih uslova za život svih građana.
Odbornici su razmatrali i podržali predlog Poslovnika Skupštine Grada Prokuplja, predlog Odluke o organizaciji Gradske uprave Prokuplja, predlog Kadrovskog plana, Odluke o Gradskom veću i Gradskom pravobranilaštvu. U nastavku sednice usvojeni su programi poslovanja javnih preduzeća i ustanova za 2019. godinu i doneta rešenja o imenovanju članova školskih odbora.
Skupština Grada donela je rešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine Grada Saše Anđelkovića, koji je podneo ostavku, a umesto njega imenovana je diplomirani pravnik Aleksandra Vukićević.