Vlada Švajcarske pomaže lokalnim samoupravama u pružanju pomoći socijalno ranjivim grupama