Vuk Rajović blačkim osnovcima održao NTC radionicu i promovisao knjigu “ Branko i Stanko – u svetu atoma

vest ima video:

Narodna biblioteka “Raka Drainac”Blace  priredila je promociju knjige”  “Branko i Stanko – U svetu atoma” .Promocija je održana u osnovnoj školi “Stojan Novaković“ Blace a prisustvovali su učenici 7. razreda.

Autor prvog naučno – popularnog romana u Srbiji “Branko i Stanko – usvetu atoma” i igre “Hemikado”, Vuk Rajović , družo se sa decom u osnovnoj školi u Blacu.

Vuk Rajović posetio je i Narodnu biblioteku " Raka Drainac" Blace

Tokom radionice i promocije knjige deca su imala priliku da odgovore na zagonetna pitanja, povezuju sve što znaju, traže rešenje, daju ideje i tako dođu do odgovora, a usput nauče i nešto novo. Učenici i nastavnici su dobili više informacija o ovom novom sistemu učenja i videli kako deca reaguju naovaj način rada.

IMG_20190520_125519

Vuk Rajović je Master inženjer tehnologije, autor nekoliko međunarodnih naučnih radova. Kao NTC predavač radi od 2016. godine na NTC radionicama u Novom Sadu i Beogradu sa decom od 10 do 14 godina. Koautor je naučno-popularnog romana iz hemije za decu osnovne škole „Branko i Stanko – U svetu atoma“. Bavi se naučno istraživačkim radom na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, sarađujući s Naftnom industrijom Srbije. Koautor je radnog materijala za decu školskog uzrasta NTC radionica i dela programa NTC Science.

IMG_20190520_125544

Svi koji žele da upoznaju hemiju na lak i zanimljiv način, trebalo bi da pročitaju knjigu “Branko i Stanko u svetu atoma”, autora Nemanje Bojanića i Vuka Rajovića,

IMG_20190520_130157

Ovaj roman za decu prati avanturu dvojice dečaka, Branka i Stanka, kroz čudesni svet atoma i molekula. Prelazeći prepreke koje im se nalaze na putu, dečaci se susreću i uče o osnovnim pojmovima iz hemije kao što su elektron, proton, neutron, hemijska veza, mol, jon, orbitala, periodni sistem elemenata… Moraće da rešavaju zagonetna pitanja, da napregnu mozak kako bi savladali osnovne NTC tehnike učenja, da izračunaju maseni udeo i odrede da li je teži mol jabuka ili Mesec, da nauče šta je eksponencijalni zapis i kako se skraćuju brojevi, a sve to da bi se iskobeljali iz lavirinta u koji ih je poslao profesor Nač de Traak i da bi se domogli titule superheroja i moći koje ta titula donosi.

IMG_20190520_130827

Nemanja Bojanić i njegov kolega Vuk Rajović su diplomirani inženjeri tehnologije i studenti doktorskih studija na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Više od godinu dana rade kao predavači na radionicama NTC sistema učenja, sa decom uzrasta od trećeg do osmog razreda. U radu sa decom ustanovili su da su prirodne nauke, naročito hemija i fizika, najčešći problem za razumevanje i učenje. Stoga su, povezujući svoju struku i iskustvo koje im pruža rad sa decom, pokušali da približe osnovne pojmove iz hemije, učine ih zanimljivijim i pojasne ih na novi način. Zato je ova knjiga pogodna kako za decu osnovne škole, tako i za sve one koji na lak i zabavan način žele da savladaju osnove hemije.

Knjiga je namenjena svima koji žele da upoznaju hemiju na lak i zanimljiv način. Prolazeći kroz čudesan svet atoma, Branko i Stanko se susreću sa osnovnim pojmovima ove nauke kao što su atom, elektron, proton, jezgro, neutron, molekul, periodni sistem elemenata, jon, maseni udeo… Pored toga uče da koriste NTC tehnike koje im pomažu da prevaziđu prepreke na njihovom putu.