Zbog tragične smrti više građana Kuršumlije u saobraćajnoj nesreći – u Kuršumliji 2.maja dan žalosti

Proglašava se 02. maj 2019. godine za dan žalosti na području opštine Kuršumlija povodom tragične smrti više građana Kuršumlije u saobraćajnom udesu kod Barlova.

Dan žalosti otpočinje u 0,00 sati a završava se u 24,00 sata dana 02.05.2019. godine.

U vreme žalosti svi organi, organizacije i druga pravna lica na području opštine Kuršumlija dužni su da zastavu spuste na pola koplja.

Svi lokalni mediji su dužni da emituju Odluku o proglašenju dana žalosti i da u vreme njegovog trajanja usklade programsku šemu i emituju prikladne emisije,stoji u odluci koju je doneo predsednik opštine Kuršumlija Radoljub Vidić.