Zdravstveni radnici Doma zdravlja Blace obeležili Međunarodni dan fizičke aktivnosti