Našta treba obratiti pažnju prilikom podizanja zasada pod trešnjom- dipl.ing.Todorović Magdalena

Diplomirani inžinjer Magdalena Todorović nam govori na temu – Našta treba obratiti pažnju prilikom podizanja zasada pod trešnjom.

-Ukoliko planirate da gajite trešnju treba obratiti pažnju  na oprašivanje.Jer i ako postoji nekoliko samooplodnih sorti, trešnja je samobesplodna vrsta i zahteva unakrsno oprašivanje. Da bi unakrsno oprašivanje bilo uspešno potrebne su 2 do 3 unakrsno kompatibilna oprašivača sa istim vremenom cvetanja ili čije se vreme cvetanja preklapa.
Za postizanje većih i stabilnijih prinosa i dobijanje krupnih plodova i kod samooplodnih vrsta preporučuje se sadnja oprašivača. Moramo voditi računa da sorte oprašivača imaju dobru klijavost polena, da se 50% podudara fenofaza punog cvetanja sa osnovnom sortom, da su gamete kompatibilne da stupaju u period plodonošenja istovremeno. Kod strano oplodnih sorti u voćnjaku moraju biti zastupljene bar 3 sorte koje se međusobno oprašuju. Veoma važno je i dobra klijavost polena.

Drugim rečima, ako polenovo zrno nosi S alel koji se takođe nalazi u somatskom materinskom tkivu tučka, zrno neće rasti; ukoliko se S-alel razlikuje od onog u materinskom tkivu polenovo zrno će klijati i razviti polenovu cevčicu sa muškim jedrom koje će dovesti do oplodnje. Na osnovu ove činjenice, sve trešnje se svrstavaju u takozvane polen inkompatibilne grupe. Prvobitno je identifikovano šest grupa S alela, što praktično čini 15 različitih grupa. Zapravo, do 2000. godine prijavljeno je samo deset grupa sa svojim specifičnim S alelima. Sorte koje pripadaju nultoj grupi su univerzalni oprašivači, kompatibilni sa većinom sorti iz drugih grupa.

Oprašivanje je jedan od najvažnijih procesa čitavog toka vegetacije kod trešnje. Uspeh oprašivanja zavisi od adekvatne količine vitalnog, kompatibilnog polena, efikasnog nanošenja polena na žig tučka, od klijavosti polena, rasta polenovih cevčica i prodora koji će konačno dovesti do oplodnje i daljeg razvoja ploda. Sorte oprašivači trebaju biti dobro prilagođeni uslovima  sredine, trebaju biti diploidne tj. da imaju dobru klijavost polena, da dobro oprašuju glavne sorte, da cvjetaju istovremeno s ostalim sortama, da im plodovi imaju što veću vrednost te da im se početak rodnosti podudara s glavnim sortama.

Ako su sorte diploidne, dovoljne su samo dvije sorte u zasadu. U slučaju triploidnih sorata, potrebne su još barem dvije sorte oprašivača jer triploidne sorte imaju slabu klijavost polena.

Raspored oprašivača može biti različit. Jedna od mogućnosti je da 3 do 5 redova budu glavne sorte s 1 do 2 reda oprašivača ili drugi način je da sorta oprašivač bude svaka treća voćka u svakom trećem redu. Preporučljivo je izbjegavati raspored u kojem bi u istom redu bilo zastupljeno po dve ili više sorata, a posebno u velikim plantažnim zasadima.

Dobro je naglasiti i činjenicu da se i kod samooplodnih sorata pravilnim rasporedom oprašivača može povećati rodnost. U tom slučaju se oprašivači sade u svakom četvrtom ili petom redu, Diplomirani inžinjer Magdalena Todorović.