Neophodna zaštita voćnjaka

Nakon berbe višnje, pojedinih sorti šljive i drugog voća neophodno je izvršiti zaštitu voćnjaka. Ova zaštita vrši se radi sprečavanja zaraze na listu.
– Voćari bi trebali da obave zaštitu u svojim voćnjacima u cilju sprečavanja ospičavosti ili žutila lista. Zbog ove bolesti u julu i avgustu dolazi do opadanja lista tako da već u septembru može doći do potpune defolijacije, izjavila je savetodavac za zaštitu bilja u Poljoprivredno stručnoj službi Prokuplja Snežana Jović i dodala da je žutilo i opadanje lišća uočeno u atarima sela Mikulovac i Reljinac.
Prema njenim rečima zbog žutila i opadanja lišća rod voća u narednoj godini će biti znatno slabiji i da je zbog toga neophodno da voćari izvrše zaštitu voćnjaka preparatima na bazi mankozeba, dodina, kaptana, metirama ili drugog odgovarajućeg sredstva.
– Mediteranska štetočina žilogriz u julu i do kraja avgusta najintezivnije polaže jaja. Zbog toga je neophodno da voćari, uz stručni savet zaposlenih u poljoprivrednim apotekama i stručnjaka za zaštitu bilja, izvrše tretiranje svojih voćnjaka odgovarajućim insekticidima, izjavila je ona i preporučila voćarima da se pridržavaju upustava za primenu preparata