Novogodišnji intervju sa predsednikom vojnog Sindikata „Gvozdeni puk“ Ljubišom Miloševićem

Novogodišnji intervju sa predsednikom vojnog Sindikata „Gvozdeni puk“ Ljubišom Miloševićem:

viber_image_2024-01-04_10-14-56-422

Sindikalno udruživanje u Vojsci Srbije je moguće od 2011. godine. Šta vi kao vojni sindikat možete da učinite za zaposlene?

Sindikat je veoma koristan vid udruživanja, naročito u jednoj zatvorernoj sredini kao što je Vojska u kojoj komandovanje i naređenje predstavljaju osnov funkcionisanja. Sindikat ima za ulogu, pre svega, kontrolu poslodavca u poštovanju zakonom zagarantovanih prava radnika tj. u ovom slučaju vojnika. Ipak postoje slučajevi gde komandiri ili komandanti nepriviknuti na sindikalno delovanje ne reaguju na ugrožavanje prava zaposlenog u Vojsci, u tom slučaju se ne moramo obraćati samo tom licu koje je na bilo koji način ugrozilo zaposlenog, već možemo problem odmah izneti Ministarstvu odbrane, Generalštabu ili nekoj trećoj nadležnoj instituciji. Ovakve mogućnosti sindikata dodatno uozbiljuju odnose pretpostavljenih prema svojim potčinjenima u onim mestima gde deluje naš Sindikat. Sa druge strane, ako postoji zdrava komunikacija sa poslodavcem Sindikat može zaposlenima da reši mnoge probleme kroz zahteve, predloge, pregovore i učešćem u izradi važnih zakonskih regulativa itd.

Mi smo sebi od samog starta zacrtali put bez uplitanja u politiku, prozivanja pojedinaca i stvaranja negativne atmosfere koja može samo da šteti članovima. Naša vizija je poštovanje tradicionalnih vrednosti i časti srpskog vojnika u skaldu sa našim imenom sindikata „Gvozdeni puk“. Napravili smo Sindikat koji će poštovati želje i potrebe svojih članova i u svakom trenutku ih činiti ponosnima što su deo ove zajednice.

Koji su to problemi koji teraju pripadnike oružanih snaga da se obrate sindikatu?

Najčešće su to zahtevi za povećanje plata i drugih finansijskih prinadležnosti jer, pored patriotizma, uvek je bitno koliku platu primimo na kraju meseca i da li možemo sa tim iznosom izdržavati sebe i porodicu. Takođe postoje žalbe na odnos pretpostavljenih prema potčinjenima jer se često događa da funkcija povuče ljude da se prema nižim činovima ponesu protivno pravilima i zakonima. Možda će zvučati paradoksalno ali i u instituciji koja po svim istraživanjima ima najveće poverenje građana postoje problemi. Oni su skoro uvek proizašli iz lošeg tumačenja zakona, drugim rečima, ako nešto sleduje pripadnika ali on to zakonom zagarantovano pravo ne ostvaruje. U ovakvim slučajevima Sindikat najpre pokušava da reši problem obraćajući se licima koja su direktno odgovorna, ako problem i pored toga ne bude rešen Sindikat se dalje obraća višim instancama. Na samom kraju angažujemo tim advokata kako bi se problem rešio van Vojske – sudskim putem. Sindikat nikad ne odustaje!

Vi ste jedan veoma mlad sindikat ali vas to nije sprečilo da se ubrzano razvijate. U kojim gradovima deluje Sindikat „Gvozdeni puk“?

Naš Sindikat jeste mlad, postoji tek pet godina ali već ima oko tri hiljade članova organizovanih u preko trideset sindikalnih grupa širom Srbije . Sindikat smo osnovali upravo iz razloga što se nismo u potpunosti slagali sa delovanjem ostalih sindikata u vojsci u proteklim godinama. Osnivanjem Sindikata smo odbacili sve negativne strane sindikalizma koje smo uočili u njihovom radu. Dokazali smo zaposlenima u Ministarstvu Odbrane i Vojsci Srbije, i pored velike negativne kampanje i dezinformacija od strane raznih pojedinaca i organizacija koji smatraju po sebe štetnim naše osnivanje, da smo ozbiljan saradnik koji stoji iza svoje reči, da umemo da iznesemo probleme svojih članova i adekvatno ih rešavamo, da ne dozvoljavamo da nam bilo ko vodi Sindikat sem nas samih i naših članova, da ćemo sve uraditi što je u skladu sa zakonom da poboljšamo radni, materijalni i životni položaj zaposlenih.

U čemu se razlikujete od ostalih vojnih sindikata?

Pre svega, mi na osnivanje još jednog sindikata vidimo kao šansu da se još više poboljša poštovanje zakona i socio-ekonomski status zaposlenih. Razlikujemo se i u tome što su ovaj Sindikat osnovali zaposleni u MO i VS bez ičije pomoći unutar ili van sistema odbrane, što smo jedini sindikat koji ume da održi balansiranu komunikaciju sa komandnim strukturama i Ministarstvom odbrane, a da pri tom očuva kredibilitet u pregovorima o problemima zaposlenih i bori se u njihovo ime. Ovo je Sindikat koji povezuje zaposlene sa svim ostalim bezbednosnim strukturama u zemlji, kao i sa svim časnim i patriotskim organizacijama koje će nam pomoći u promociji i očuvanju časnog poziva srpskog vojnika.

Upravo tako. Vojnički poziv je od vajkada predstavljao oličenje časti i poštenja. Kakav je srpski vojnik danas?

Srpski vojnik je uvek časno služio svom narodu zato je i danas veoma cenjen. Danas vojnička reč ima poseban značaj i poštovanje, i upravo zbog toga, i danas bi mladi rado radili u vojsci ali su problem još uvek nedovoljno visoke plate , dnevnice i ostale naknade koje su u vojsci po raznim osnovama ograničene. Zahtevi koje vojnički poziv postavlja pred pojedinaca su teški, a plata je i dalje nedovoljna da pokrije sva odricanja sa kojima se susrećemo tokom službe. Nadamo se da će se taj segment popraviti uskoro i da će sve više mladih želeti da karijeru započnu u Vojsci Srbije.

Plate pripadnika u okviru projekta “5000” su uvećane čak i do tri puta. Šta mislite o tome i da li ti pripadnici žele u sindikate?

Takvim naglim uvećanjem plata malom broju pripadnika, dok ostalima još uvek nisu dovedene na neki razuman nivo, je načinio veliko nezadovoljstvo među zaposlenima. Svi su saglasni da bi u specijalnim jedinicama trebalo da postoje dodaci kojima će se izdvojiti u skladu sa obavezama. Došli smo u situaciju da profesionalni vojnik u projektu “5000” sa 3 dana staža ima veću platu nego pukovnik, komandant neke brigade sa ogromnim iskustvom i dugogodišnjim školovanjima u sistemu. Nezadovoljstvo će bivati sve intenzivnije ukoliko uskoro ne dođe do korekcije koeficijenta i ostalim pripadnicima vojske jer su obaveze preobimne a pripadnici smatraju da supotcenjeni ovakvim postupkom.

Što se tiče članstva, mi imamo članova i među zaposlenima u okviru tog projekta. Većina su časni vojnici i znaju da se sindikat stalno bori za sve njih a da je novac prolazan. Naravno, nađe se i tu po koji pojedinac, kome je novac bitniji od svega, zaboravi na kolegijalnost , podršku i zalaganje sindikata i zbog veće članarine od par stotina dinara ne želi u sindikat.

Sindikat je svakako obezbedio mnoge pogodnosti i ugovore, poput mobilne telefonije sa popustima preko 70% gde članovi mogu značajno uštedeti i opravdati svoju članarinu, što i ovim pripadnicima nije zanemarljivo, naročito ako razumeju i poštuju naš rad.

Koji su vam ključni ciljevi u 2024.godini?

U 2024.godini pre svega očekujemo da rešimo stalni radni odnos za profesionalne vojnike koji su u vojsci navršili minimum dva ugovora. Po prvi put smo za to dobili i podršku Generalštaba VS i ostalo je da se kroz izmenu Zakona o VS to konkretizuje.

Tu su i mnogi finansijski problemi poput povećanja plata, dnevnica, naknada za UTS i rešavanje stambenog pitanja, naknade za prevoz, prinadležnosti za obavljanje zadataka u KZB…

Mnogo je problema koji muče i civilna lica na službi u vojsci Srbije poput beneficija, odlaska u penziju, lečenja u vojnim zdravstvenim ustanovama, bolovanja, otpremnina…

Nakon praznika ćemo intenzivirati komunikaciju sa Ministarstvom odbrane u cilju rešavanja ovih problema.

Kako mislite da ostvarite zacrtane ciljeve?

Konstantnim uvećanjem članstva i dokazivanjem svim relevantnim strukturama i pojedincima da smo organizacija vredna poštovanja sa kojom vredi sarađivati. Želimo da argumentovano predstavimo poslodavcu svaki problem uz obrazloženje zašto je to korisno i za zaposlene i za poslodavca. Verujemo da ćemo tako uspeti mnoge probleme da rešimo. Ne interesuje nas ko je na vlasti, a ko u opoziciji. Interesuju nas jedino problemi zaposlenih i samo na njih ćemo se i usmeravati.

Kako bi sve podigli na jedan viši nivo, pristupili smo Savezu Samostalnih Sindikata Srbije. Formirali smo Sindikat za odbranu i bezbednost Srbije u kome su objedinjeni vojska, policija i inostrani poslovi a na čije čelo sam ja izabran. Na ovaj način ćemo moći ozbiljnije da predstavimo poslodavcu probleme koji nas muče i pronađemo rešenja za iste.

Koliko razumevanja imate od strane Ministarstva odbrane i Generalštaba za probleme koje muče današnju Vojsku?

Nastupanjem jednog ovakvog Sindikata, koji zna da pregovara sa svima na razuman način i uz obostrano poštovanje, nailazimo na sve veće razumevanje od strane Vojske. Sa druge strane sve je veća volja da se izađe u susret zahtevima Sindikata. Trudimo se da otvorimo jednu novu epohu sindikalizma u kojoj će Sindikat Gvozdeni puk biti prihvaćen za ravnopravnog partnera od strane poslodavca u poboljšanju radnog i materijalnog položaja zaposlenih, kao i u donošenju zakona i odluka koje se tiču naših članova.

Na tom teškom putu ka boljoj budućnosti zaposlenih u MO i VS nailazite na više opstrukcija. Zašto je to tako?

Tako je, mi sindikalizam u vojsci kao i sve ostalo što radimo doživljavamo časno i odgovorno i tako se i ponašamo. To je za par godina privuklo mnogo članova, od kojih su neki prešli i iz drugih sindikata. Pojedini sindikati nisu znali kako da se nose sa tim pa su počeli da opstruišu naš rad na razne načine. Pretili su tužbama članovima ako se iščlane, nisu hteli da iščlane članove koji im predaju istupnicu, propagirali su razne priče o našem osnivanju i radu a vrhunac je plagijat našeg sindikata koji su napravili članovi upravnog odbora nekog sindikata. To sve govori o njima, ne o nama jer mi se borimo za prava i potrebe zaposlenih a ne protiv drugih sindikata a oni ako ne umeju da učine neki korak koristan za zaposlene neka nas kopiraju, neka prave plagijate i šta god im volja.

Vojni sindikat Gvozdeni puk je prepoznatljiv već u celom MO i VS sa centralom u gradu Gvozdenog puka, Prokuplju i bilo čija neozbiljnost i nezrelost neće to narušiti.

„Gvozdeni puk“ je najodlikovanija jedinica koju smo ikada imali, Prokuplje je grad u kome je sedište Sindikata. Da li mislite da ste dorasli „Gvozdenom puku“?

“Gvozdeni puk” je svoju slavu stekao u ratovima. Mi smo sindikat osnovali i nazvali u njihovu čast da bi se što češće pominjalo njihovo ime i sačuvalo za generacije. Mi smo vojnici, zakleli smo se životom da ćemo braniti svoj narod i otadžbinu, ukoliko dođe do toga videće se ko je čemu dorastao.

 

Mi se ne poistovećujemo sa hrabrim junacima “Gvozdenog puka”, mi se ponosimo njima i osnivanjem sindikata u Prokuplju u godini “Gvozdenog puka” pokrenuli smo jednu lepu priču koja nikada neće otići u zaborav. Dali smo častan naziv Sindikatu što nam daje dodatnu obavezu da se časti i držimo i da ne obrukamo svoje pretke koje promovišemo kroz našu organizaciju.