OBAVEŠTENjE JAVNOSTI O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

OBAVEŠTENjE

 

Obaveštavamo zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „Mlin Timotijević“ d.o.o. Kaševar, sa sedištem u Kaševaru, opština Blace, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta Elektroenergetskih instalacija male solarne elektrane MSE „Timotijević 1“ na kat. parceli br. 2614 (6674 novi broj), K.O. Blace, na teritoriji opštine Blace.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama ovog organa, kancelariji br. 5, u periodu od 03.06.2022. god. do 13.06.2022. god., u vremenu od 10 do 12 časova.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BLACE

ODELjENjE ZA PRIVREDU, LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE