Obaveštenje o donetoj odluci o potrebi procene uticaja projekata na životnu sredinu

Za Projekat Izgradnje nove stanice za snabdevanje gorivom „SSG Blace“ sa uklanjanjem postojeće, na kat. parceli br. 6468, KO Blace, u ulici Kralja Petra I u Blacu, na teritoriji opštine Blace, nosioca Projekta „Naftna industrija Srbije – NIS“ a.d. Novi Sad, ul. Narodnog fronta 12, nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.
Kompletan tekst možete preuzeti OVDE:Resenje o potrebi procene uticaja projekta na zivotnu sredinu