Obaveštenje o javnom uvidu

REPUBLIKA SRBIJA

Opština Blace

Opštinska uprava

Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski

razvoj i zaštitu životne sredine

Broj: III-04-501-175/2024

Datum: 07.05.2024. god.

B L A C E

 

OBAVEŠTENjE

 

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Opštinskoj upravi opštine Blace, Odeljenju za  privredu, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine podnet zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta proizvodne hale za proizvodnju ostalih proizvoda od gume na životnu sredinu na kat. parceli br. 1998/1 (5377) KO Blace, na teritoriji opštine Blace, nosioca projekta Preduzeća „HARDY EKSPORT IMPORT“ D.O.O, Blace, lokacija projekta ul. Karađorđeva br. 281 u  Blacu.

Kako je u predmetnoj Studiji obrađivač „Eko-vode tim“ D.O.O. Društvo za trgovinu, posredovanje, konsalting usluge i proizvodnju iz Kruševca napravio grešku u naslovu Studije (napisano Studija o proceni uticaja objekta za proizvodnju ostalih proizvoda od gume „HARDY EKSPORT IMPORT“ D.O.O. u Blacu na životnu sredinu, a treba da glasi: Studija o proceni uticaja zatečenog stanja objekta za proizvodnju ostalih proizvoda od gume „HARDY EKSPORT IMPORT“ D.O.O. u Blacu na životnu sredinu), to je Studija od strane službenog lica koje obavlja poslove zaštite životne sredine u Opštinskoj upravi opštine Blace vraćena na ispravku. Nakon ispravke dostavljen nam je potreban broj primeraka Studije na dalju nadležnost dana 22.04.2024.godine.

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) i Pravilnika o javnom uvidu, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ br.69/05), ovaj organ će obezbediti JAVNI UVID u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta, u prostoriji Opštinske uprave opštine Blace u kancelariji br. 38., u ulici Karađorđevoj br. 4., u Blacu, u periodu od 08.05.2024. god. do 27.05.2024. god., u vremenu od 11 do 14 časova svakog radnog dana.

JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o predmetnoj Studiji o proceni uticaja biće održana u zgradi Opštine Blace- Skupštinska sala kancelarija broj 23 (I sprat) u Blacu, dana 29.05.2024. god., u 12 časova.

Mišljenja i primedbe na Studiju mogu se dostaviti Opštinskoj upravi opštine Blace, Odeljenju za  privredu, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine, ul. Karađorđeva br.4 u Blacu, kancelarija br.38, u roku od 20 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

 

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji uticaja na životnu sredinu, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, učestvovaće nosilac projekta.

 

 

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BLACE  ODELjENjE ZA PRIVREDU, LOKALNI EKONOMSKI  RAZVOJ  I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE