Obaveštenje opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Blace

Na osnovu člana 41. i 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018), člana 17. Uredbe o sastavu i načinu rada Štabova za vanredne situacije („Sl. glasnik RS“, br. 27/20), i člana 17. Poslovnika o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Blace,  na 7. (sedmoj) redovnoj sednici održanoj dana 23.11.2021. godine Opštinski štab za vanredne situacije opštine Blace doneo je:

                                                       P R E P O R U K U

Obaveštavaju se građani opštine Blace da Kovid ambulanta Doma zdravlja Blace, radi svakog dana od 07:00 do 22:00 časova, kao i da je moguće vakcinisati se bez prethodnog zakazivanja. Vakcinacija građana bez zakazivanja termina biće moguća je samo za državljane Republike Srbije, kao i za strane državljane sa stalnom prijavom boravka.

Da bi se pandemija stavila  pod kontrolu u što kraćem vremenskom periodu a samim tim i stvorili uslovi za  normalan život  preporučujemo svim građanima opštine Blace da u što većem broju uzmu učešće u vakcinaciji, kako bi što pre stvorili kolektivni imunitet.

OPŠTINSKI  ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE BLACE