Obaveštenje za Projekat „Izrada sirove gume i gumeno-tehničkih proizvoda“

Obaveštavamo zainteresovanu javnost da je nosilac Projekta SR „GUMITEX“ iz Blaca, ul. Milana Toplice br.22. podneo zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog industrijskog otpada za Projekat „Izrada sirove gume i gumeno-tehničkih proizvoda“ koji se odvija na delu kat. parcele br.2285/1 K.O. Blace, na teritoriji opštine Blace u ul. Vojvode Mišića br.2.

                   Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca Projekta, može se izvršiti u prostorijama ovog organa u kancelariji br.5 u zgradi Opštinske uprave opštine Blace, u periodu od 13.10.2021. god.  do 25.10.2021. god., u vremenu od 10 do 12 časova.

                   U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog industrijskog otpada za Projekat „Izrada sirove gume i gumeno-tehničkih proizvoda“ koji se odvija na delu kat. parcele br.2285/1 K.O. Blace, na teritoriji opštine Blace u ul. Vojvode Mišića br.2.

                   Ovaj organ će u roku od 15 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja razmotriti podneti zahtev, priloženu dokumentaciju, pribavljena mišljenja, kao i zapisnik o ispunjenosti uslova od strane nadležnog inspekcijskog organa i doneti odluku o izdavanju dozvole podnosiocu zahteva ili doneti rešenje kojim se odbija zahtev, uz obrazloženje o razlozima odbijanja, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

  OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BLACE

 ODELjENjE ZA PRIVREDU, LOKALNO EKONOMSKI   RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE