Održane 6. i 7. sednica SO Blace – Za nove direktore glasali i odbornici opozicije

Na 6. Sednici SO Blace koju je sazvao predsednik SO Blace Zlatko Dimitrijević na dnevnom redu bilo je 17 tačaka. Između ostalog usvojen je devetomesečni finansijski izveštaj opštine a izabrana su i 2 direktora.

Ivana Petrović imenovana je za direktora Centra za socijalni rad u Blacu a Zvonimir Todorović, dosadašnji vršilac dužnosti direktora imenovan je za direktora STTC Blace.

Za imenovanje pomenutih direktora glasali su i odbornici opoticije što je svojevrstan presedan.

Vest ima vide0:

Usvojena je i tačka koja se ticala usklađivanja poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Blace, u skladu sa zakonu o javnim preduzećima.

Po završetku 6. održana je i 7 sednica SO Blace.

Predsednik opštine Blace Zoran Jozić po završetku sednica konstantovao je da je rad skupštine sve kvalitetniji i bolji .