Oglas Srednje škole u Blacu o prikupljanju ponuda za uslugu žetve ozime pšenice

Srednja škola u Blacu raspisala je Oglas o prikupljanju ponuda za uslugu žetve ozime pšenice:

Scan_page-0001