Opština Blace dobila 3,8 miliona dinara od ministarstva za zaštitu životne sredine za sanaciju divljih deponija na javnim površinama

Predsednik Opštine Blace Ivan Burgić, potpisao je danas u ministarstvu za zaštitu životne sredine Ugovor o sufinansiranju realizacije projekta prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2021. godini.  Vrednost projekta koji se odnosi na sanaciju divljih deponija na javnim površinama iznosi 4.816.800,00 dinara.

slika_Irena_Vujovic

Ministarka Irena Vujović Predsednik Opštine Blace Ivan Burgić

Ministarstvo je u potpunosti podržalo opštinski projekat, i sufinansiraće ga sa 3.853.440,00 dinara, dok preostali iznos sredstava opština finansira iz sopstvenog budžeta.

Predsednik Opštine Blace Ivan Burgić, ovom prilikom, sastao se i razgovarao sa ministarkom Irenom Vujović o ekološkim problemima i projektima naše opštine.

Predmet ovog projekta je sanacija 26 divljih deponija na javnim površinama, prema podnetom zahtevu koji je sastavni deo potpisanog ugovora. U prethodnom periodu, zaključen je još jedan ugovor kod ovog ministarstva na realizaciji projekta očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2021. godini. Ovaj projekat resorno ministarstvo sufinansira sa 3.000.000,00 dinara.