Opština Blace vas poziva na Međunarodni Dan Izazova -Za sutra predviđeno okupljanje u centru grada

Opština Blace poziva sve sportski raspoložene građane i građanke da se pridruže milionskom broju učesnika Međunarodnog Dana Izazova 2017. godine. Za Dan Izazova je rezervisana poslednja sreda meseca maja, a ove godine to je sreda, 31. maja 2017. godine (sutra) sa početkom od 12 sati. U Blacu, u centru grada, održaće se „sportski čas“ koji će trajati 15 minuta kada će svi zainteresovani imati priliku da zajednički iz centra grada pošaLju jedinstvenu poruku da kroz igru, druženje i zabavu je moguće kreirati samosvest, entuzijazam kao i sportski duh.U opštini Blace poručuju da svi koji žele da se priključe akciji, dođu u sportskoj opremi i pokažu jedinstvo kada je u pitanju sportsko rekreativni aktivizam.
Ova planetarna akcija se organizuje sa ciLjem animacije što većeg broja građana radi ukLjučenja u rekreativnim aktivnostima sa sportskim i kulturnim sadržajima kroz igru, druženje i zabavu.
Dan Izazova je istovremeno i dan pozitivne, neusiljene atmosfere. To je dan koji kreira samosvest i entuzijazam, dan aktivnog živLjenja u kojem se ne biraju najsposobniji, dan koji angažuje sve građane bez obzira na pol, uzrast i nivo fizičkih i funkcionalnih sposobnosti, socijalni status i sl.
Suština programa Dana Izazova je međusobno nadmetanje dve, žrebom izabrane, opštine/grada iz iste kategorije, koji će, korišćenjem najraznovrsnijih sportsko-rekreativnih sadržaja, biti uspešniji u iniciranju i pokretanju većeg broja građana na vežbanje i aktivnost.
Minimalni zadatak u okviru Dana Izazova je da se svaki građanin bavi određenim sportsko-rekreativnim sadržajem u trajanju od najmanje 15 minuta neprekidno, pod motom „VRATITE SVOJE ULICE! VRATITE SVOJU BUDUĆNOST!“ i da tu aktivnost prijavi opštinskom/gradskom Organizacionom odboru Dana Izazova.
Program Dana Izazova u Srbiji se realizuje pod pokroviteLjstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije
Opština koja u Danu Izazova ostvari najboLji rezultat u okviru svoje kategorije, predstavLjaće Srbiju u međunarodnoj konkurenciji 2018. godine.
Sve bliže informacije možete dobiti kod Katarine Timotijević, 027/371-701 i 064/2929839