Opština Blace započela realizaciju petodnevne obuke za meru –Edukacija iz oblasti populacione politike, na temu “Međugeneracijska solidarnost i dugotrajna nega starih u Srbiji”

Opština Blace danas je započela realizaciju petodnevne obuke za meru –Edukacija iz oblasti populacione politike, na temu “Međugeneracijska solidarnost i dugotrajna nega starih u Srbiji”, za koju je od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, dobila bespovratna sredstva za sufinansiranje mera populacione politike i podrške u oblasti porodice i dece u 2023. godini.

377115070_1034952520855392_7762551790013808279_n

Pored mere -Edukacija iz oblasti populacione politike, od ovog ministarstva dobijena su bespovratna sredstva za meru –Usklađivanje rada i roditeljstva u okviru koje će se uskoro krenuti sa sanacijom i rekonstrukcijom izdvojenih odeljenja u sastavu Osnovne škole „Stojan Novaković“, Blace, u seoskim sredinama Međuhani, Barbatovcu i Draguši.

Bespovratna sredstva za finansiranje navedenih mera predstavljaju podršku Ministarstva za brigu o porodici i demografiju poboljšanju demografskih parametara u Opštini Blace.

bscap0085

Kako nam je Miodrag Grubijan, ispred Inkluzije danas rekao, edukacija pratiprojekat odobren Opštini Blace od strane Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

On je napomenuo da Opština Blace sufinansira ove aktivnosti a najveći deo otići će na sanaciju seoskih odeljenja u Međuhani, Barbatovcu i Gornjoj Draguši, čime će deca u ovim sredinama dobiti kvalitetniju sredinu za obrazovanje a steći će se i uslovi za otvaranje predškolskih odeljenja.

377111856_843235160438859_5264708758391938085_n

Povodom početka realizacije pomenutog projekta, predsednik Opštine Blace Ivan Burgić je rekao:

-Na osnovu Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava opredejenih zasufinansiranje mera populacione politike i podrške u oblasti porodice i dece jedinicama lokalne samouprave u 2023.godini , opštini Blace Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, dodelilo je bespovratna sredstva za realizaciju projektnih aktivnosti za dve mere. Usklađenje rada i roditeljstva i Edukacija iz obblasti polulacione politike. Ukupna vrednost projekta iznosi 13.339.900 ,00 dinara.

Učešće ministarstva iznosi 60 posto,odnosno 8.003.900,00 dinara,dok opština Blace učestvuje u sredstvima u visini od 5335.960,00 dinara, što iznosi 40 posto ukupne vrednosti projekta.

U okviru mere Usklađivanje rada roditeljstva vršiće se sanacija i rekonstrukcija izdvojenih odeljenja u sastavu Osnovne škole “Stojan Novaković”,Blace, u seoskim sredinama Međuhani, Barbatovcu i Draguši. Uskoro će se krenuti sa realizacijom projektnih aktivnosti za ovu meru, u toku je faza izbora najpovoljnijeg ponuđača po sprovedenoj javnoj nabavci.

Za meru Edukacija iz oblasti populacione politike, Inkluzija danas, sa sedištem u Prokuplju,kao odabrani pružalac edukacije na osnovu sprovedene javne nabavke, održaće petodnevnu obuku natemu :”Međugeneracijska solidarnost i dugotrajna nega starih u

Srbiji” sa kojom počinjemo danas, u sali Kulturnog centraDrainac Blace. Obuka je namenjena za zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Blace i Centru za socijalni rad Blace, kao resorno nadležnim institucijama koje će raditi na poboljšanju demografske slike u našoj opštini.

Lično mislim da je ovaj projekat dobar početak ka razvoju demografije u opštini Blace, što je težnja čitavog društva, a ponajviše Ministarstva za brigu o porodici i demografiju kojem se ovim putem zahvaljujem na pruženoj podršci, rekao je predsednik Opštine Blace Ivan Burgić koji je posetio današnje predavanje u Blacu.

377115194_277137905113598_5488649675907639774_n

377113567_261473260184936_1328700546726799789_n377113625_24733376666261210_3588396470079887706_n