Opština Kuršumlija potpisala Ugovor o namenskim troškovima u socijalnoj zaštiti vredan skoro tri miliona dinara

Zamenik predsednika opštine Kuršumlija Vojimir Čarapić potpisao je Ugovor o namenskim troškovima u socijalnoj zaštiti sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na osnovu člana 8. Uredbe o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti, odobrilo je Opštini Kuršumlija ukupan iznos sredstava na godišnjem nivou, za finansiranje usluga socijalne zaštite u visini od 2.795.657,00 dinar, u rokovima predviđenim zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.
U Opštini namenskim transferima, mogu da se finansiraju usluge socijalne zaštite iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i odlukom o pravima i uslugama iz socijalne zaštite donetim od strane jedinica lokalne samouprave, po osnovu stepena razvijenosti Opštine ispod republičkog proseka, i to:

– dnevne usluge u zajednici (usluga dnevnog boravka, svratišta i pomoći u kući);
– usluga smeštaja u prihvatilište;
– usluge podrške za samostalan život, osim usluge stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom;
– usluga ličnog pratioca detetu sa invaliditetom kao podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu;
– usluge personalne asistencije dostupne punoletnim licima sa invaliditetom sa procenjenim I ili II stepenom podrške;
– savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge, osim savetovanja i obuke hranitelja i usvojilaca;
– ostale odnosno druge usluge socijalne zaštite, u skladu sa potrebama i prioritetima, jedinice lokalne zajednice utvrđene odlukom o pravima i uslugama iz socijalne zaštite donetim od strane jedinica lokalne samouprave.