Predškolska Ustanova Naša radost Blace organizuje tradicionalni maskembal

  • Messenger_creation_9cc39a6f-8170-43c8-9715-7da4cf41afe0
  • Messenger_creation_258da1c9-7c38-473e-b9fd-b082f4581e7c
  • Messenger_creation_b6170d81-1ea3-455d-8d51-9cafb700cc9e
  • Messenger_creation_2729fbbe-206d-4a84-9350-6d18fb7bccd4
  • Messenger_creation_082fd7d2-d89b-4b2a-be8c-6189658bcfe3
  • Messenger_creation_c14b88ef-01fc-47a8-9537-edf345b9dae1
  • Messenger_creation_0a0723c8-447d-41da-9a3d-a061cc39ef3f

Predškolska Ustanova Naša radost Blace organizuje tradicionalni maskembal koji će se održati 31.maja 2024.godine u Sportskoj hali Čika Duško Jovanović u Blacu sa početkom od 17 časova.