Predstava blačkih predškolaca i kulturnog centra “Drainac”-video

Predstava blačkih predškolaca i kulturnog centra “Drainac”-video: