Prijave građana Blaca za privremene priključke na vodovod, kanalizaciju i elektroenergetsku mrežu

Na osnovu Uredbe o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata („Sl. glasnik RS“, br. 70/23) propisano je da građani koji žive u nelegalno izgrađenim objektima mogu da se privremeno priključe na odgovarajuću komunalnu infrastrukturu.

Rok za prijave građana traje od 15. septembra do 15. oktobra 2023. godine. Za bliže informacije u vezi potrebne dokumentacije, građani mogu da se informišu kod nadležne službe OU Blace, ul. Karađorđeva br. 4, u kancelariji br. 34 ili putem telefona 027/379-210.