Prvi zbornik prokupačke Biblioteke iz stručne bibliotečko informacione delatnosti

Narodna biblioteka „Rade Drainac“ je povodom velikog jubileja, 110 godina postojanja i rada, izdala zbornik „Književni legati u institucijama kulture, stalne književno – memorijalne postavke i zadužbine u Srbiji; sadašnjost i perspektive“. Prema rečima direktora ove ustanove Dragana Ognjanovića, ovo je prvi zbornik iz stručne bibliotečko informacione delatnosti, koji je štampala prokupačka Biblioteka.

– Rukopis ovog zbornika obuhvata 20 saopštenja, koja su bila predviđena za izlaganje na naučnoj konferenciji pod istoimenim nazivom, koja je trebalo da bude održana u novembru 2020. godine u našoj biblioteci. Skup nije održan u predviđenom terminu zbog posebnih epidemoloških okolnosti, uslovljenih virusom Kovid 19, ali su saopštenja prikupljena u zborniku, rekao je direktor Ognjanović.

zboornikk

Prema njegovim rečima, radovi u zborniku, ne samo da ukazuju na ulogu i značaj legata i stalnih memorijalno-književnih postavki u kulturnom, obrazovnom i naučnom životu našeg naroda, već nam otkrivaju i nova saznanja o zadužbinama i zaveštanjima rukopisa.

Kada je reč o Prokuplju, treba reći da je u ovom zborniku objavljena, do sada nepoznata prepiska, dr Dušana Z. Milačića, Branimira Ćosića i Radeta Drainca, koji su bili generacijski bliski i na taj način su i svedoci jednog vremena. U njemu je objavljen i rad Dragana Ognjanovića pod naslovom „Književno-memorijalna postavka Rade Drainac u Prokuplju“. Ono što se još vezuje za Toplicu i Prokuplje, jesu i tekstovi koji se odnose na legate akademika Vojina Šulovića, učenika prokupačke Gimnazije i legat kompozitora, kantautora i pesnika Radeta Vučkovića.

Zbornik je priredio prof. dr Goran Maksimović, a uređivački odbor su činili Dragan Ognjanović (Narodna biblioteka „Rade Drainac“), Galina Vasiljevna Aleksejeva (Univerzitet u Kanadi), Gordana Đilas (Biblioteka Matice srpske), dr Dejan Vukićević (Narodna biblioteka Srbije) i doc. dr Mirjana Bojanović Ćirković (Univerzitet u Nišu).