Pu Prokuplje : Upozorenje građanima – o zabranjeni spaljivanja ostataka strnih useva, smeća i biljnih ostataka na otvorenom prostoru

Predhodnih dana došlo je do povećanog broja požara na otvorenom prostoru, izazvanih namernim spaljivanjem suvog rastinja, trave, šipražja i strnjišta.

Odeljenje za vanredne situacije u Prokuplju podseća građane da nepoštovanje odredbi Zakona o zaštiti od požara može imati ozbiljne posledice, kao i da će u svim slučajevima odgovorni biti sankcionisani.

Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno je spaljivanje ostataka strnih useva, smeća i biljnih ostataka na otvorenom prostoru. Takođe je zabranjeno loženje vatre na udaljenosti od 200 metara od ruba šume.

Protiv građana koji izazovu požare biće preduzete odgovarajuće mere u skladu sa Zakonom.

Predhodnih dana došlo je do povećanog broja požara na otvorenom prostoru, izazvanih namernim spaljivanjem suvog rastinja, trave, šipražja i strnjišta.

Odeljenje za vanredne situacije u Prokuplju podseća građane da nepoštovanje odredbi Zakona o zaštiti od požara može imati ozbiljne posledice, kao i da će u svim slučajevima odgovorni biti sankcionisani.

Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno je spaljivanje ostataka strnih useva, smeća i biljnih ostataka na otvorenom prostoru. Takođe je zabranjeno loženje vatre na udaljenosti od 200 metara od ruba šume.

Protiv građana koji izazovu požare biće preduzete odgovarajuće mere u skladu sa Zakonom.