Reč stručnjaka: Priprema i pravilna primena bordovske čorbe

Zaštitar u Poljoprivredno stručno savetodavnoj službi Prokuplje   Aleksandar Petković govori nam o pripremama i pravilnoj pripremi bordovske čorbe:

Bordovska čorba je najstariji fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), a dobila je ime po francuskom gradu Bordou , u čijoj je okolini prvi put primenjena u vinogradarstvu. Budući da se bordovska čorba još uvek koristi u zaštiti vinove loze protiv plamenjače, sve češće se koristi i u zaštiti voća u jesenjem period kad vid jeftinije zaštite. Evo kako se ona priprema:
Za 100 litara 2% bordovske čorbe potrebno je:
2 kg bakar-sulfata (plavi kamen)
0,8 kg negašenog („živog“) kreča ili
2,4 kg gašenog kreča ili 2 kg hidratisanog kreča
Od 100 l vode iz bureta se odvojii 20 l, od čega se u 10 l vode zagasi 0,8 kg negašenog („živog“) kreča ili se doda 2,4 kg gašenog kreča (u vidu paste), ili 2 kg hidratisanog kreča. U drugih 10 l se rastopi plavi kamen. Kada se kreč razmuti, procedi se kroz ređe platno uz mešanje i sipa se u bure sa preostalom vodom da se napravi krečno mleko. Kada se plavi kamen rastvori u drugih 10 l vode, sipa se u bure sa krečnim mlekom. Uvek se rastopljeni plavi kamen sipa u bure sa krečnim mlekom, a ne obrnuto (što je u praksi čest slučaj). Ništa posebno se neće desiti ni ako se rastopljeni plavi kamen sipa u krečno mleko, jedino se takva čorba brže taloži i nešto je slabijeg kvaliteta. Rastopljeni plavi kamen sipa se u krečno mleko, uz mešanje. Kada se to završi, čorba je spremna za upotrebu. Bordovska čorba se koristi sveže pripremljena, odmah posle prpipreme. Stajanjem ona gubi fungicidno dejstvo .Najveći nedostatak bordovske čorbe jeste njena nemogućnost mešanja sa drugim pesticidima, naročito ne sa insekticidima, pa se jednim tretiranjem ne može zaštiti vinova loza, nego su potrebna više posebna tretiranja. Bordovska čorba može se mešati sa kvašljivim sumporom, koji služi za suzbijanje pepelnice i grinja na listu vinove loze koji deluje parama. U strarijim zasadima višanja i šljiva se može koristiti I 2-2,5% bordovska čorba, u cilju suzbijanja prouzrokovača bolesti i njihovih prezimljujućih formi. Primenjuje se tako što se stablo i ramene grane detaljno okupaju kako bi treparat dopreo do svih pora.

Zaštitar u Poljoprivredno stručno savetodavnoj službi Prokuplje   Aleksandar Petković