Srdačan razgovor sa premijerom Srbije

  • unnamed-5

Na razgovor sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem u Nišu prijavilo se 1.200 građana. Zbog velikih obaveza premijer nije mogao da razgovara sa svim prijavljenim građanima. Među onima sa kojima je razgovarao bili su predsednik i tehnički sekretar Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Prokuplje Milutin Stojanović i Marija Stojanović.

unnamed-5
– Trema koju smo imali pre razgovora odmah je nastala nakon prijema i pozdrava sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem u Nišu. Prijatno nas je iznenadila činjenica da je on znao čime se bavi i šta je radilo naše udruženje u protekle dve godine, rekao je Stojanović i naglasio da je razgovor sa premijerom bio izuzetno srdačan i koristan.
Prema njegovim rečima iznalaženje adekvatnog prostora i zapošljavanje stručnog lica znatno bi se poboljšao i proširio rad sa osobama sa invaliditetom.
– Premijer Aleksandar Vučić podržao je planove rada udruženja za naredni period i predložio da u realizaciji planiranih zadataka tražimo pomoć nadležnih institucija i organa, rekao je Stojanović.